Regulamin pielgrzymki
  1. Pielgrzymka rowerowa ma charakter modlitewny.
  2. Podczas pielgrzymki nie spożywamy alkoholu i innych używek.
  3. Każdy uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własne ryzyko. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki oraz uszczerbki na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w pielgrzymce.
  4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonywania poleceń osób kierujących pielgrzymką oraz ruchem drogowym.
  5. Rowerem poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  6. Za dzieci podczas pielgrzymki odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
  7. Podczas transportu rowerów mogą się zdarzyć drobne otarcia lakieru, wgniecenia itp. na rowerach.
  8. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW w przypadku rejestracji do 5 dni przed terminem pielgrzymki.
  9. Liczba miejsc jest ograniczona i organizatorzy mogą odmówić udziału w pielgrzymce w przypadku wyczerpania limitu miejsc.