W tym roku pielgrzymka jest zakończona. Zapraszamy w 12 czerwca 2021. Zapisy otwieramy od 12 kwietnia.