Opis trasy pielgrzymki.

Trasa pielgrzymki wiedzie lokalnymi kaszubskimi drogami. Trudność trasy dostosowana jest do dzieci. Pomimo kilku podjazdów trasa w znacznej części prowadzi po równym lub zjazdami. Na trasie mamy wsparcie osoby kierującej ruchem podczas przejazdu przez ruchliwe ulice. Poza tymi miejscami poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Na trasie zorganizowane są dwa przystanki po ok. 30 minut w celu odpoczynku. Na przystankach jest możliwość skorzystania z toalety. Na trasie za pielgrzymami pojedzie samochód wsparcie z bagażnikami rowerowymi. Kto będzie potrzebował pomocy zostaje na poboczu i oczekuje na samochód. Powrót odbywa się autokarem a rowery ciężarówką.

Do pobrania są trasy w wersji KML i GPX

Na mapce pielgrzymki umieszczono zdjęcia miejsc w których możemy mieć wątpliwość co do przebiegu trasy. Zmiany kierunku trasy oznaczono żółtą strzałką.

Organizacja pielgrzymki

Pielgrzymka oficjalnie rozpoczyna się błogosławieństwem u stóp Matki Bożej Oliwskiej na placu przed Katedrą Oliwską od godziny 8:00 do 8:15.
Tutaj rowery w kierunku Gdańska Osowy może zabrać ciężarówka, chociaż zachęcamy do rozpoczęcia pielgrzymki w Oliwie (nowa droga do Owczarni).

W Gdańsku Osowie spotykamy się na rowerach pod dworcem PKP. Osoby, dla których lepszym miejscem rozpoczęcia pielgrzymki będzie Osowa, mogą dojechać samodzielnie do dworca PKP na godzinę 9:00.

Rowerami docieramy do Sianowa ok godz. 15:30. Następnie mamy posiłek. Eucharystia o godzinie 17:00 po którym rozpoczynamy wsiadanie do autobusu powrotnego.

Przystanki podczas pielgrzymki zaplanowane są w Czeczewie oraz Pomieczyńskiej Hucie.

Warto zabrać ubrania do przebrania. Powrót autokarem ok 18:30. Powrót zajmuje ok jednej godziny.
Koszty pielgrzymki

Koszty obsługi pielgrzyma  przedstawiają się następująco:

  • osoba dorosła (młodzież) – 65zł
  • dziecko 4-10 lat – 40zł
  • dziecko < 4 lat – bez

Wynikają one z następujących opłat.

Autokar – 1100 zł
Ciężarówka do rowerów – 1000 zł
Transport rowerów do Osowy – 180 zł
Samochód wspierający – 150 zł
Posiłek – 22 zł / osobę.
Obowiązkowe ubezpieczenie NNW+OC – 300 zł / grupę.
Inne koszty – 250 zł

Opłaty zbieramy w Osowie przed startem pielgrzymki. Nie przyjmujemy przelewów oraz BLIKów.