Regulamin pielgrzymki
  1. Pielgrzymka rowerowa ma charakter modlitewny.
  2. Podczas pielgrzymki nie spożywamy alkoholu i innych używek.
  3. Każdy uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własne ryzyko. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki oraz uszczerbki na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w pielgrzymce.
  4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonywania poleceń osób kierujących pielgrzymką oraz ruchem drogowym.
  5. Rowerem poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  6. Za dzieci podczas pielgrzymki odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
  7. Podczas transportu rowerów mogą się zdarzyć drobne otarcia lakieru, wgniecenia itp. na rowerach.
  8. Ubezpieczenie NNW+OC jest obowiązkowe, wliczone do kosztów pielgrzymki.
  9. Liczba miejsc jest ograniczona i organizatorzy mogą odmówić udziału w pielgrzymce w przypadku wyczerpania limitu miejsc.